iSO 27001 Eğitim İçeriği

Iso27001 Eğitimi
 • Bilgi varlıklarının farkına varmak
 • Sahip olduğu varlıkları koruyabilmek.
 • İş sürekliliği sağlamak.
 • İlgili taraflar ile iletişim halinde olmak.
 • Bilgiyi bir sistem sayesinde koruyarak, tesadüfe bırakmamak.
 • Yasal takiplerin önüne nasıl geçilir.
 • Varlıkların sınıflandırılması.
 • Gizlilik , bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi.
 • Risk analizi yapmak.
 • Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirlemek.
 • Dokümantasyon oluşturmak.
 • Kontrolleri uygulamak.
 • İç tetkik yapmak.
 • Kayıtları tutmak.
 • Yönetimin gözden geçirmesi.
 • Belgelendirme.
 • Bilgi güvenliğinin ne anlama geldiği,
 • Standardın amacı,
 • Güvenlik amaçları ve kontrollerin yönetimi,
 • En kritik kontrollerin önemi,
 • Bir kuruluşta ISO 27001’i uygulamanın etkileri,
 • ISO 27001 belgelendirmesi ve ticari etkiler,
 • Yasalara karşı uyumsuzluklara yönelik cezalar.

Eğitim Süresi : 12 saat