Güvenli Yapılandırma Denetimi Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel Ağ Bilgisi
 • İşletim Sistemleri Bilgisi (Windows ve Unix)
 • Sınır güvenliği yapılarını tanıma

Ana Konular

 • Zafiyet, tehdit tanımları
 • Açık kaynak kodlu güvenlik zafiyet tarayıcıları ve bu araçların kullanımı
 • Windows işletim sistemi denetimi
 • Unix/Linux sistemlerin denetimi
 • Bir ağın topolojisini çıkarma
 • Sınır sistemleri denetimi

Sızma Testleri Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel Ağ Bilgisi
 • İşletim Sistemleri Bilgisi (Windows ve Unix)
 • Sınır güvenliği yapılarını tanıma

Ana Konular

 • Pentest tanımı, amacı, dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Dış ağ taramaları ve aktif bilgi toplama
 • Keşif ve zafiyet taramaları
 • Zafiyet istismar etme (exploitation)
 • Etki alanı ve son kullanıcı bilgisayarları sızma testleri
 • İstismar sonrası yapılması gerekenler (post-exploitation)
 • Veritabanı sızma testleri
 • Network bileşenleri sızma testleri ve ikinci katman saldırıları
 • Güvenlik mekanizmaları atlatma yöntemleri
 • Sosyal mühendislik
 • Web uygulamaları sızma testleri

Saldırı Teknikleri Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel TCP/IP bilgisi
 • Temel işletim sistemi bilgisi

Ana Konular

 • Güvenlik Testlerinde Bilgi Toplama
 • TCP/IP iletişiminde Oturuma Müdahale
 • Güvenlik Duvarları
 • Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemi
 • Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri ile İçerik Filtreleme Sistemlerini Atlatma
 • Host/Ağ/Port Keşif ve Tarama Araçları
 • Zafiyet Tarama ve Bulma Sistemleri
 • Exploit Çeşitleri ve Metasploit Kullanımı
 • Kablosuz Ağlar ve Güvenlik
 • Web Uygulama Güvenliği ve Hacking Yöntemleri
 • VPN ve Şifreleme Teknolojileri
 • Son Kullanıcıya Yönelik Saldırı Çeşitleri ve Yöntemleri
 • Güvenlik Amaçlı Kullanılan Firefox Eklentileri
 • Linux sistem yönetimi ve güvenliği
 • TCP/IP Protokol Ailesi Zafiyet Analizi
 • Paket Analizi, Sniffing

Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel işletim sistemi bilgisi
 • Temel TCP/IP bilgisi
 • Temel Linux bilgisi

Ana Konular

 • Trafik Analizi Temelleri
 • Uygulama Protokolleri ve Trafik Analizi
 • Açık Kaynak Kodlu Saldırı Tespit Sistemi
 • Ağ Trafiği Analizi ve İzleme
 • Uygulama protokolleri için saldırı tespit metotları
 • Kayıt Yapılandırma Ayarları
 • Kayıt Analiz Yöntemleri ve Teknikleri
 • Kayıt Yönetimi
 • Büyük Boyutlu Kayıtların İşlenmesi
 • Kayıtları İzleme
 • Olay Müdahalesi için Kayıtlar
 • Adli Analiz Kayıtları
 • Uyumluluk için Kayıt
 • Kayıt Toplamada En Sık Yapılan Yanlışlar
 • Kayıtları Standartları

Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel işletim sistemi bilgisi
 • TCP/IP Temel Ağ ve Güvenlik bilgisi
 • Kayıt Yönetimi ve Saldırı Tespit temelleri bilgisi

Ana Konular

 • Merkezi Kayıt Yönetimi sistemleri
 • Olay ilişkilendirme sistemleri (SIM)
 • SIM çözümlerine örnekler
 • Envanter analizi ile yüksek riske sahip varlıkların belirlenmesi
 • Açık Kaynak Kodlu Merkezi Güvenlik İzleme Yazılımı (OSSIM)
 •         . OSSIM Mimarisi ve entegre araçlar
          . OSSIM Kurulumu
          . OSSIM Konfigürasyonu
          . OSSIM Web Konsolu
          . Güvenlik politikalarının ve raporlarının düzenlenmesi
          . OSSIM ajanı ile bilgi toplama
          . SYSLOG ile bilgi toplama
 • Güvenlik Olaylarının Korelasyonu (Saldırı İlişkilendirme)
 • Güvenlik istihbaratı için olay analitik iş akışlarının optimize edilmesi
 • Olay analizi ve müdahale
 • Sistem bakımı ve güncelleme

Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi Eğitimi

Ön Şartlar

 • Hem idari süreçler, hem bilişim sistemleri altyapısı konularında tecrübe sahibi olmak

Ana Konular

 • Giriş (Tarihçe, örnek bilgisayarlar olayları, örnek SOME'ler ve organizasyonlar)
 • Some temel konuları (SOME nedir, SOME çerçevesi, SOME servis çerçevesi)
 • Siber olay müdahale süreci (olay müdahale servis tanımı ve servis çerçevesi)
 • Siber operasyonel elemanları (yazılım, donanım, politika ve prosedürler)
 • SOME proje alanı

Bilişim Sistemleri Adli Analizi Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel Linux ve Windows işletim sistemi bilgisi

Ana Konular

 • Bilgisayar olaylarına müdahale
 • Bilgisayar adli analizi hazırlık aşamaları
 • İşletim sistemlerinde dosyalama sistemleri (NTFS, FAT32, ext2, ext3) hakkında bilgiler (Dosyaların bu sistemlerde ne şekilde oluşturulduğu, saklandığı, silindiği vb.)
 • Bilgisayarların çeşitli bölümleri için (RAM, "Stack" alanı, sabit diskler vb.) verilerin kalıcılığı ve veri çıkarma şekilleri
 • Linux üzerinde bilgisayar olayı adli analiz yapılması ve ilgili araçların tanıtımı
 • Uygulamalı kısımda adli analiz çalışma ortamının kurulması ve araçlarla şüpheli dosya incelemesi yapılması
 • Windows üzerinde bilgisayar olayı adli analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı
 • Adli analizle ilgili yasal çerçeveler ve delillerin mahkemeye sunulabilecek şekilde saklanması

Bilgisayar Adli Analizi - Derinlemesine Windows Analizi

Ön Şartlar

 • Bilişim sistemleri Adli Analizi Eğitimi

Ana Konular

 • Sayısal Adli Analiz Temelleri ve Kanıt Toplama
 • Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 1 - Dizi Sorguları, Veri madenciliği ve E-posta Adli Analizi
 • Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 2 - Kayıt Defteri ve USB Analizi
 • Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 3 - Kayıt Dosyası Analizi
 • Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 4 - Web Tarayıcı Analizi
 • Uygulamalı: Sayısal Adli Analiz Yarışması

Ağ Adli Analizi Eğitimi

Ön Şartlar

 • Katılımcıların (VirtualBox veya VMWare) üzerinde çalıştırılacak sanal işletim sistemini sıkıntısız çalıştırabilecek bir bilgisarının olması.
 • Katılımcıların Linux işletim sistemi temelleri ve uygulamaları hakkında bilgili olması.
 • Katılımcıların Linux işletim sistemlerinde basit kurulum ve bağlantı işlemlerini yapabilir düzeyde olması (IP Adresi atama, log dosyası takip etme, editör kullanımı vb.).
 • Katılımcıların genel ağ protokolleri (IP, HTTP, TCP, UDP, vb.) ve ağ dinleme araçları (wireshark, tcpdump vb.) hakkında giriş seviyesinde bilgisinin olması.

Ana Konular

 • Dijital kanıtların ağ kaynaklarından elde edilmesi
 • Analiz sürecinde elde edilecek sonuçların tekrar üretilebilir olması ve elde edilen kanıtların güvenilir olması
 • Ağ analizinde farklı amaçlar için kullanılabilecek araçlar, teknolojiler ve süreçler
 • Mobil cihaz güvenliği
 • Uygulamalar

Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel işletim sistemi bilgisi

Ana Konular

 • Uygulamalı: Zararlı Yazılım Araçları ve Yöntemleri
 • Uygulamalı: Zararlı Yazılım Analizi Temelleri
 • Uygulamalı: Diğer Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri
 • Uygulamalı: Zararlı Kod Analizi
 • Uygulamalı: Zararlı Yazılımlardan Korunma Yöntemleri

DDoS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri Eğitimi

Ön Şartlar

 • Temel TCP/IP bilgisi

Ana Konular

 • DDoS saldırı çeşitleri
 • DDoS saldırı analizi
 • DDoS ile mücadele

Bilişim Hukuku Eğitimi

Ön Şartlar

 • Belirli bir ön şart yoktur.

Ana Konular

 • Adli Sürecin yürütülmesi temel eğitimi
 • Bilgisayar teknolojisi
 • Sayısal veri teknolojisi
 • İşletim sistemi ve yazılımlar
 • İnternet teknolojisi
 • İstemciler için ağ güvenliği
 • Bilişim kültürü
 • İnternet arama motorları
 • Bilişim suçları-kanun maddeleri
 • Elektronik imza
 • Bilişim suçları-örnek olaylar
 • Hakaret-sövme suçları (internet-SMS vb.)
 • Bilirkişi raporları
 • Alan adları hukuku
 • Delil tespiti-ceza
 • İnternet servis sağlayacılar
 • Spam-yığın E-posta-SMS
 • İnternet sitelerinin filtrelenmesi
 • E-tüketici
 • Av.tr- e-baro
 • Sanal kumar
 • E-devlet uygulamaları
 • Uluslararası mevzuat
 • İnteraktif bankacılık-hukuk
 • Yüksek mahkeme kararları
 • UYAP
 • Kişisel verilerin korunması
 • Fikri haklar-ilgili hükümker
 • Telekomünikasyon hukuku
 • Çocuk pornografisi

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Ön Şartlar

 • Belirli bir ön şart yoktur.Kalite sistemleri ile tanışıklılık avantaj olmaktadır.

Ana Konular

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi nedir? Neden gereklidir?
 • IS0 27001'de "Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem al" döngüsü
 • Bilişim sistemi risk analizi ve tedavisi
 • ISO 27001 temel kontrol alanları
 •         . Güvenlik politikası
          . Bilgi güvenliği organizasyonu
          . Varlık yönetimi
          . İnsan kaynakları güvenliği
          . Fiziksel ve çevresel güvenlik
          . İletişim ve işletim yönetimi
          . Erişim kontrolü
          . Bilişim sistemi edinim, geliştirme ve bakımı
          . Bilgi güvenliği olay yönetimi
          . İş sürekliliği yönetimi
          . Uyum
 • ISO 27001'e uygunlık denetimi
 •         . Denetim planlama
          . Denetim kontrol listeleri
          . Uygunsuzluklar ve raporlama
 • Çeşitli uygulamalar